Wettelijke kennisgeving

Wettelijke kennisgeving :

Algemene informatie:

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 worden gebruikers van de site https://www.campings-gard.com/ geïnformeerd over de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van de uitvoering en de opvolging ervan -omhoog:

Baasje: Association Des Campings Vallées et Collines Gardoises

Adres : 119 chemin de la Cazelle, 30290 Laudun, France.

Registratie: RNA numéro W302018857

Website maker: Ctoutvert, 10 Place Alfonse Jourdain, 31000 Toulouse

Publicatiemanager: Association Des Campings Vallées et Collines Gardoises Webmaster : Association Des Campings Vallées et Collines Gardoises
Site-host: OVH, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix- France

Servicevoorwaarden

Uw gebruik van deze website houdt in dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden en mededelingen. Deze hele site is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectueel eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten, iconografische en fotografische voorstellingen, evenals redactionele inhoud. Reproductie van het geheel of een deel van deze site op een elektronisch medium is ten strengste verboden.

Garanties en verantwoordelijkheden

Les informations diffusées sur le site sont fournies sans garantie d’aucune sorte, autre que celles prévues par la loi en vigueur, et notamment sans garantie que le contenu réponde aux besoins de l’utilisateur ou à l’usage qu’il sera amené en doen. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor elk gebruik dat hij maakt van de op de site gepubliceerde informatie.

Toepasselijk recht:

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. In geval van een geschil zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd.